Egzaminy Cambridge English

Jesteśmy autoryzowanym centrum przygotowawczym do egzaminów Cambridge.

Logo Cambridge

Tysiące uczelni wyższych, firm, urzędów państwowych i ministerstw zlokalizowanych na całym świecie uznaje certyfikaty Cambridge English Language Assessment za najbardziej wiarygodne świadectwa poziomu znajomości języka angielskiego.

Egzaminy Cambridge są obecnie ściśle powiązane z europejskim systemem opisu kształcenia językowego Common European Framework of Reference for Languages, którego skala obejmuje sześć poziomów zaawansowania: od A1 dla podstawowych umiejętności językowych do poziomu C2, świadczącego o opanowaniu języka w stopniu doskonałym. Każdy dyplom Cambridge to dowód opanowania języka angielskiego na konkretnym poziomie.

Cambridge English Qualifications tworzone są tak, aby zapewnić uczącym przejrzystą ścieżkę postępu w nauce, stopniowo rozwijając i jasno pokazując ich umiejętności językowe:

  • A2 Key
  • B1 Preliminary
  • B2 First (FCE)
  • C1 Advanced
  • C2 Proficiency