Procedury bezpieczeństwa w dobie pandemii Covid-19 w Centrum Edukacyjnym FANTAZJA w roku szkolnym 2020/2021.

 • 1. Zamontowane zostały środki do dezynfekcji - przy wejściu i w każdej sali.
 • 2. Po przyjściu do Szkoły uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
 • 3. Ilość osób w grupach została ograniczona.
 • 4. Lokal został zmieniony na bardziej przestronny.
 • 5. W Szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • 6. Rekomendowane jest zachowanie dystansu społecznego.
 • 7. Lektorzy zobowiązani są do przypominania dzieciom o panujących zasadach.
 • 8. Przygotowaliśmy oświadczenia o stanie zdrowia dla rodziców i lektorów, które muszą zostać wypisane przed pierwszymi zajęciami.
 • 9. Przebywając w częściach wspólnych na terenie Szkoły należy mieć zakryte usta i nos za pomocą maski/przyłbicy/pół przyłbicy. Nie ma obowiązku noszenia rękawiczek jednorazowych.
 • 10. Nauczyciele muszą zasłaniać nos i usta za pomocą maski, przyłbicy, lub pół przyłbicy, również w trakcie prowadzenia zajęć. Dopuszcza się zdjęcie przez lektora nakrycia w celu uzyskania lepszej wymowy - jeśli dane ćwiczenie tego wymaga.
 • 11. Dzieci oraz młodzież i dorośli uczniowie są zwolnieni z noszenia maseczek podczas zajęć - gdyż są one przeszkodą w realizacji programu, zwłaszcza w czasie ćwiczeń wymowy, konwersacji i ćwiczeń rozumienia ze słuchu, mogą natomiast z nich korzystać, jeśli takie jest ich życzenie.
 • 12. Uczniowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa na zajęciach w czasie pracy w grupach, zwłaszcza w momencie braku zachowanego dystansu społecznego.
 • 13. W częściach wspólnych szkoły, czyli na klatce schodowej, w holu i toaletach zalecamy, aby wszyscy - w tym także dzieci, zasłaniali nos i usta. Rodzice przebywający w poczekalni są do tego zobowiązani.
 • 14. Zwiększyliśmy przerwy pomiędzy zajęciami, aby ograniczyć kontakt pomiędzy grupami.
 • 15. Po każdych zajęciach sale są dezynfekowane i wietrzone. Dezynfekowane są także wszystkie przedmioty używane podczas zajęć.
 • 16. Z sal usunięto zabawki i pomoce dydaktyczne, które nie mogą być dezynfekowane.
 • 17. Ilość uczniów we wszystkich grupach została zmniejszona. W grupach dorosłych/nastoletnich będzie maksymalnie 6 osób. W grupach dziecięcych maksymalnie 8.
 • 18. W tym roku kursant ma możliwość wyboru, mamy grupy online oraz stacjonarne.
 • 19. W razie przymusowego lockdown'u, kwarantanny w szkole językowej, lub choroby lektora uniemożliwiającej jego pracę w trybie stacjonarnym, oraz brak możliwości zastępstwa, wszystkie zajęcia tymczasowo przeniesione będą na platformę internetową zoom.
 • 20. Rodzice mogą wchodzić do szkoły, jednak rekomendujemy, aby opuszczali szkołę w czasie zajęć.
 • 21. Osoby przebywające w poczekalni zmuszone są zachować dystans społeczny i stosować zakrycie ust i nosa.
 • 22. Należy unikać gromadzenia się niepotrzebnie w jednym miejscu.
 • 23. Udział dzieci przeziębionych i chorych (z gorączką, stanem podgorączkowym, kaszlem, mocnym katarem, lub innymi chorobowymi objawami) w zajęciach stacjonarnych jest niemożliwy. Rodzic przyprowadzając dziecko na zajęcia, deklaruje, że jest ono zupełnie zdrowe.
 • 24. Dzieci z katarem alergicznym mogą uczestniczyć w zajęciach. Rodzic powinien potwierdzić taką dolegliwość dziecka na piśmie, własnym podpisem.
 • 25. Dzieci przeziębione, będące na siłach uczestniczyć w lekcji, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w wersji online, łącząc się z resztą grupy i lektorem - w sposób hybrydowy. W ten sposób nie mają zaległości i są w stanie nadążyć z materiałem.