Bezpieczny powrót do szkoły językowej :) 

Poniżej przygotowaliśmy dla Was listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z powrotem na zajęcia do Centrum Edukacyjnego FANTAZJA i na nasz Angielski z Fantazją w czasie pandemii. 

 • 1. Jakie środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone w szkole?
 • W naszej szkole zamontowaliśmy środki do dezynfekcji - przy wejściu i w każdej sali, w której odbywać się będą zajęcia. Dezynfekowane są ręce oraz wszystkie dotykane powierzchnie i przedmioty.  Ilość osób w grupach została ograniczona. Lokal został zmieniony na bardziej przestronny. Ponadto obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Rekomendujemy również zachowanie dystansu społecznego. Lektorzy zobowiązani są do przypominania dzieciom o panujących zasadach. Dodatkowo przygotowaliśmy oświadczenia dla rodziców i lektorów (o stanie zdrowia i procedurach bezpieczeństwa), które muszą zostać wypisane przed pierwszymi zajęciami.
 • 2. Czy szkoła zapewnia uczniom maseczki i rękawiczki jednorazowe? 
 • Szkoła nie zapewnia uczniom maseczek jednorazowych ani rękawiczek. Rękawiczki nie są obowiązkowe na terenie placówki. Maseczki, bądź przyłbice należy mieć własne i korzystać z nich w częściach wspólnych.
 • 3. Czy uczniowie i nauczyciele muszą nosić maseczki na terenie szkoły i podczas zajęć?
 • Nauczyciele muszą zasłaniać nos i usta za pomocą maski, lub przyłbicy. Dzieci oraz młodzież i dorośli uczniowie są zwolnieni z noszenia maseczek podczas zajęć - gdyż są one przeszkodą w realizacji programu, zwłaszcza w czasie ćwiczeń wymowy, konwersacji i ćwiczeń rozumienia ze słuchu, mogą natomiast z nich korzystać, jeśli takie jest ich życzenie. Uczniowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa na zajęciach w czasie pracy w grupach, zwłaszcza w momencie braku zachowanego dystansu społecznego. W częściach wspólnych szkoły, czyli na klatce schodowej, w holu i toaletach zalecamy, aby wszyscy - w tym także dzieci, zasłaniali nos i usta. Rodzice przebywający w poczekalni są do tego zobowiązani.
 • 4. Czy sale wykładowe są dezynfekowane?
 • Zwiększyliśmy przerwy pomiędzy zajęciami, aby ograniczyć kontakt pomiędzy grupami. Po każdych zajęciach sale są dezynfekowane i wietrzone. Dezynfekowane są także wszystkie przedmioty używane podczas zajęć, którym to nie zagraża. Z sal usunięto zabawki i pomoce dydaktyczne, które nie mogą być dezynfekowane.
 • 5. Ile osób będzie w grupie?
 • Ilość uczniów we wszystkich grupach została zmniejszona. W grupach dorosłych/nastoletnich będzie maksymalnie 6 osób. W grupach dziecięcych maksymalnie 8. 
 • 6. Czy nauczanie odbywa się stacjonarnie czy zdalnie?
 • W tym roku kursant ma możliwość wyboru, mamy grupy online oraz stacjonarne. W razie przymusowego lockdown'u, kwarantanny w szkole językowej, lub choroby lektora uniemożliwiającej jego pracę w trybie stacjonarnym, oraz brak możliwości zastępstwa, wszystkie zajęcia tymczasowo przeniesione będą na platformę internetową zoom.
 • 7. Czy rodzice odprowadzający swoje dzieci mogą wchodzić do szkoły?
 • Rodzice mogą wchodzić do szkoły, jednak rekomendujemy, aby opuszczali szkołę w czasie zajęć.  Można udać się w tym czasie np na zakupy do pobliskiego Aldiego, lub na kawę do pizzeri Jedynki ;)
  Osoby przebywające w poczekalni zmuszone są zachować dystans społeczny i stosować zakrycie ust i nosa. Należy unikać gromadzenia się niepotrzebnie w jednym miejscu.
 • 8.  Czy na zajęcia można przyprowadzać dzieci z katarem, lub kaszlem? 
 • Udział dzieci przeziębionych i chorych (z gorączką, stanem podgorączkowym, kaszlem, mocnym katarem, lub innymi chorobowymi objawami) w zajęciach stacjonarnych jest niemożliwy.  Rodzic przyprowadzając dziecko na zajęcia, deklaruje, że jest ono zupełnie zdrowe.
  Dzieci z katarem alergicznym mogą uczestniczyć w zajęciach. Rodzic powinien potwierdzić taką dolegliwość dziecka na piśmie, własnym podpisem.
  Dzieci przeziębione, będące na siłach uczestniczyć w lekcji, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w wersji online, łącząc się z resztą grupy i lektorem - w sposób hybrydowy. W ten sposób nie mają zaległości i są w stanie nadążyć z materiałem.